Ann Van Beirendonck

Shakti-energie

Galerij2 30p

Het gebruik van Shakti-energie is een  Siddhi of gave die Ann aanwendt in haar dagelijks werk als gesprekstherapeute. De kunst om deze gave juist te hanteren, vraagt een jarenlange training van meditatie en mentale, emotionele en fysische discipline. Je moet je bewust kunnen openen en sluiten om contact te leggen met het transcendente om vervolgens de Shakti-energie te sturen vanuit een oneindige liefde voor het goddelijke in ieder mens. Door Anns 'zijnstoestand' krijgt  ze de mogelijkheid om kosmische energie naar zich toe te trekken en deze te richten op 'heelwording'.Vanuit dit gegeven kent haar therapie dan ook een Oosterse invalshoek en stoelt zich op een jarenlange studie en verblijf bij persoonlijke Meesters en Rishi's in India, waar inzicht en scholing werden verkregen betreffende Tibetaanse polsdiagnostiek, ayurvedische kennis, natuurgeneeskunde en homeopathie. Een Shakti-healing voelt steeds aan als een 'herboren worden' en verrijkt je met inzicht en positieve feedback die sterkt, heelt en aanmoedigt op de weg naar een voller, harmonieuzer en liefdevoller leven.

 

Aura-healing

Ik zie de mens in zijn Kosmische totaliteit waarin vertikale en horizontale wetten prachtig in elkaar kunnen opgaan.

"Horizontale wetten omvatten cultuur, materiële zaken, leefomstandigheden, kortom aardse dingen waarbinnen er ruimte is om te kiezen. De verticale, universele wetten daarentegen werken voorbij en in ons bewustzijn zonder dat wij daaraan kunnen en mogen raken. Deze wetten harmonieus laten versmelten lukt slechts wanneer de mens zich openstelt voor zijn eigen spiritualiteit."

Gelukkig leven de mensen nu al veel bewuster en staan ze ook open voor spiritualiteit."

"Als iemand op consultatie komt, praat de persoon terwijl ik me afstem op zijn aurisch wezen. Zo kan ik eventuele blokkades waarnemen en/of het onevenwicht  in de 3 hoofdassen. Met behulp van healing, homeopathie en praten tracht ik de hele mens in harmonie te brengen, zodat hij zich terug vrij en gelukkig voelt."  

"Wij zijn spirituele wezens met menselijke ervaringen en niet omgekeerd."

 

Aura-reading

Wanneer ik praat over het aurisch wezen van de mens, gaat het om een individueel gegeven tussen de waarnemer en de geobserveerde, waarin verscheidene  emoties, psychische en fysische eigenschappen van deze laatste worden belicht en zich vertalen in kleuren en symbolen. Bepaalde beproevingen, lichamelijke aandoeningen en de emotionele ingesteldheid van de persoon worden zichtbaar. Een échte aurawaarneming benadert de mens vanuit een totaalvisie en doorgrondt de mens in zijn wezen.

De mens is uniek, er komen geen 2 dezelfde mensen voor en dus ook geen 2 dezelfde aura's. Er bestaat wel een theorie over de aura, maar de praktijk leert me dagelijks dat er geen algemene auralogie bestaat en geen algemene geneeskunde, maar wél een individuele menskunde. Zo kun je bv. evenzeer een rode energie rond het hoofd aantreffen, waar  die  zich normaal gesproken rond de onderste chakra bevindt. Rood staat enerzijds voor seksuele energie, maar ook voor doe-kracht en agressie. Blauw weerspiegelt mentale en rationele energie en communicatie en geel reflecteert de hogere geestelijke energie en zielsinhoud.

De locatie van alle symbolen, kleuren en energieophopingen, alsook specifieke lichtstaafjes hebben een aparte betekenis. Zo kun je bijvoorbeeld in de uitstraling van een verliefd persoon drie pasteltinten van rood, geel en blauw in lichtende en heldere kleuren waarnemen.  Een depressief en /of angstig persoon vertoont daarentegen totaal andere kleurpatronen: de blauwe energie en de gele geestelijke kleuren staan ver uit elkaar en te ver van het lichaam verwijderd en er is weinig contact tussen beide. Het aurisch wezen van een mens kent een oneindige verscheidenheid aan kleuren, patronen en symbolen. Dat maakt het contact met nieuwe mensen zo boeiend en spoort tevens steeds aan om een openheid tegenover anderen te bewaren.

 

logo+tekstann200x200

Bewaar
Cookies gebruikersvoorkeuren
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Als u het gebruik van cookies weigert, functioneert deze website mogelijk niet zoals verwacht.
Alles accepteren
Alles weigeren
Lees meer
Analyses
Tools die worden gebruikt om de gegevens te analyseren om de effectiviteit van een website te meten en om te begrijpen hoe deze werkt.
Google Analytics
Accepteer
Afwijzen
Google Analytics
Essentieel
Accepteer
Afwijzen