WIE IS ANN VAN BEIRENDONCK?

Galerij2 30p

Ann Van Beirendonck runde 12 jaar een gerenommeerd publiciteitsbureau, maar er knaagde iets. Ze wilde gevolg geven aan haar eerste roeping  om als "levenskunstenaar" Ann Van Beirendonck door het leven te gaan.
Voor iemand die India in het hart draagt, klinken 'Rishi' en 'Yogi' wellicht bekend in de oren.

De term 'Rishi' is afkomstig uit het Sanskriet en wordt gebruikt om een visionair denker of ziener te omschrijven.
Ann mag zich deze titel na jarenlange toewijding aan Kriya-yoga, meditatie, studie en inwijdingen toe-eigenen. Nog steeds trekt ze zich vaak in absolute rust en stilte terug om te mediteren en diepere inzichten en visies tot stand te laten komen. Deze verwerkt ze dan later met een ontwapenende eenvoud en prachtige kleuren in haar schilderijen.


Een 'ziener' is veelal iemand met een hogere ontwikkeling qua bewustzijn en denkvermogen.
Ook daar vormt Ann geen uitzondering op. Ze neemt aura's of bewegende energievelden rond mensen waar.
Het aurisch wezen van een mens is trouwens slechts waarneembaar voor het geoefende oog van een helderziende. Het klinkt wellicht vreemd, maar slechts 35% van de mens is uiterlijk zichtbaar. Het totaalbeeld, met de overige niet-zichtbare 65%, verkrijgt men door het schouwen in het astrale energieveld en het energetisch veld dat de mens omringt. Iemand die zulke gave of 'Siddhi' bezit, kan en mag deze slechts aanwenden tot welzijn van de mens. Een 'Siddhi' is een spirituele of psychische kracht die geen negatieve bijverschijnselen veroorzaakt als je ermee kunt werken. Deze spirituele krachten of gaven variëren van relatief simpele vormen van helderziendheid tot de kunst van levitatie, objecten manifesteren, toegang hebben tot herinneringen van vorige levens enz.
 

Helderziendheid

Een helderziende wordt vaak als ‘een voorspeller van de toekomst’ bestempeld.Nochtans kent helderziendheid veel niveaus die elk een specifieke functie vervullen.
Zo ziet Ann aura’s of energievelden rond mensen en heeft ze een onfeilbare intuïtie. Het is een gave waarmee ze is geboren, een zesde zintuig als het ware, waar ze heeft moeten leren mee omgaan.
Om dit zintuig aan te scherpen legde ze zich door de jaren heen toe op een vergelijkende studie van verschillende godsdiensten, ging ze op zoek naar de esoterische achtergrond van de bijbel en verdiepte ze zich in de astrologie, meditatie, yoga en natuurgeneeskunde.
"Het kunnen waarnemen van aura’s en mijn heldere intuïtie hebben me altijd verder geduwd in de richting van geestelijke ontwikkeling en bewustwording.
Op zevenjarige leeftijd ontdekte ik dat ik bewegende kleurvelden rond mensen kon waarnemen. Ik vond echter geen aansluiting bij leeftijdsgenoten, die mijn ervaringen moeilijk konden plaatsen. Toch had ik, net zoals ieder ander kind, de nood om aanvaard te worden door speelkameraadjes en bijgevolg begroef ik deze bovennatuurlijke gaven zo diep mogelijk. Totdat ik in het tijdschrift ‘Wereldwijd’ op de afbeelding van een boeddhafiguur met zeven chakra’s omringd door aurische kleuren, botste. De vormen en kleuren op de tekening sloten aan bij mijn waarneming. En voor het eerst ervoer ik een gevoel van thuiskomen. Mijn waarnemingen hadden dan tóch bestaansrecht ! Gesteund door deze ervaring ging ik op zoek..."
 

Op bezoek bij Indische Meesters

Op 23-jarige leeftijd vertrok Ann naar India waar ze meditatie- en Kriya-yogatrainingen volgde bij swami's en Rishi yogi's. Ze kon er genieten van een individuele scholing in de geestelijke en esoterische wetenschappen. Regelmatig laat ze zich er nog herbronnen. "In India kreeg ik voeling met mijn gaven als een realiteit. Alle zaken waarover ik sprak, werden er aanvaard. De mensen hadden soortgelijke ervaringen, herkenden mijn verhaal, bekeken me er niet meer of minder om, maar bevestigden me in mijn zijnswaarde. Geloof me, het gevoel om ten volle jezelf te mogen zijn, was zowel bevrijdend als ontroerend.
Tot voor mijn reis vond ik nergens een klankbord om over mijn echte leefwereld te praten. Ik zweeg veel en liet anderen aan het woord, maar gaf mezelf nooit bloot. Door steeds zelfzekerder te worden over de ontastbare mystieke wereld en het inzicht in zijn boodschappen, heb ik mijn stilzwijgen rond deze persoonlijke ervaringen in mijn schilderkunst en therapie kunnen transformeren."
Na haar bezoeken aan India bleef het nog 10 jaar uit voordat Ann een praktijk als gesprekstherapeut startte. Ze verdiepte zich eerst nog in studies van ayurvedische geneeskunde, Tibetaanse polsdiagnostiek en natuurgeneeskunde.
Ann geeft ook lezingen over spiritualiteit en aura's, beantwoordt essentiële levensvragen en begeleidt mensen individueel op hun weg.

logo+tekstann200x200

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Google Analytics
Essentieel
Accept
Decline